กีฬาแฮนด์บอลการเล่นคล้ายกับอีกหลายกีฬา

กีฬาแฮนด์บอลก็เป็นอีกนิดหนึ่งคล้ายๆกันกับกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเอง เป็นพื้นฐานของการเล่นบาสเกตบอล การเล่นแฮลด์บอลต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและทักษะด้านอื่นๆผสมผสานกัน แฮนด์บอล เป็นกีฬาที่หลายคนรู้จักดีเพราะมักถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียนรวมทั้งถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล  กีฬาแฮนด์บอล มีที่มาจากประเทศเยอรมนี โดยคนที่นำพามาเป็นครูพละศึกษาคนหนึ่งแต่ในตอนนั้นยังก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) กีฬาแฮนด์บอลก็ถูกพัฒนาขึ้นในทวีปยุโรปและมีการกำหนดกติกาขึ้นโดยอ้างอิงจากกติกาของกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งเป็นการดัดแปลงกีฬาฟุตบอลมาเล่นด้วยมือแทนการเล่นและผู้เล่นเหมือนเดิมคือใช้ผู้เล่นทีมละ 11 คน แต่ต่อมาลดลงเหลือทีมละ 7 คนแทน

ประวัติแฮนด์บอลในประเทศไทย หลังจากที่กีฬาแฮนด์บอลนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วประเทศไทยของเราก็เริ่มนำเอากีฬาแฮนด์บอลเข้ามาเล่นกันเมื่อมีอาจารย์กอง เป็นอธิปดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้น ซึ่งในตอนนั้นยังไม่ค่อยมีกติกาแฮนด์บอลยังต้องมีผู้เล่นทีมละ 11 คนจึงทำให้ไม่สะดวกและไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนักจนกระทั่งปี และต่อมาได้มีการบรรจุกีฬานี้เข้ามาสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยในปีพ.ศ. 2500โดยอาจารย์  ชนิต คงมนต์ และแพร่หลายไปยังโรงเรียนต่างๆพอรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็มีคนเริ่มจะชอบและนิยมเล่นกันเรื่อยมาๆการเล่นกีฬามีประโยชน์มาก