อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวผู้เล่นของกีฬาแฮนด์บอล

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่เล่นง่ายไม่มีวิธีเล่นที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบุคคลในวัยใดก็นิยมหันมาออกกำลังกายโดยใช้กีฬาแฮนด์บอลเป็นเครื่องออกกำลัง เนื่องจากไม้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย อาจเล่นกันเป็นชมรมหรือเล่นกันเป็นครอบครัวก็ได้

อุบัติเหตุของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งผู้เล่นจะต้องมีความรู้ มีทักษะประกอบกับการเล่นอยู่เสมอ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยก็คืออุบัติเหตุจากตัวผู้เล่นเอง อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. เกิดจากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลทำให้การเล่นไม่เต็มที่
  2. มีการอบอุ่นร่างกายที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ระบบประสาทไม่มีการตื่นตัว และกล้ามเนื้อเอ็นอาจขาดประสิทธิภาพในการยืดและการหดตัว
  3. ผู้เล่นขาดทักษะในการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ เมื่อลงเล่นในสนามก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  4. การที่ผู้เล่นไม่ใช้เครื่องป้องกัน ซึ่งกีฬาทุกประเภทมีลักษณะการเล่นที่เฉพาะ หากผู้เล่นไม่มีความรู้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  5. การเล่นที่รุนแรง ก็อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน
  6. เกิดจากความเหน็ดเหนื่อย เมื่อผู้เล่นรู้สึกเมื่อยล้าก็ควรพักผ่อนหากฝืนเล่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

การที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้น ผู้เล่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีร่างกายที่พร้อม มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนการเล่นทุกครั้งและคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ