เทคนิคและการเสิร์ฟ กีฬาวอลเลย์บอล

เทคนิคในการเสิร์ฟแบบการเสิร์ฟที่แตกต่างจากปกติของผู้เล่นอื่นทั่วไปจะก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้รับการเสิร์ฟลูกให้นิ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการเคลื่อนที่ของลูกบอลได้มากทำให้การคาดคะเนวิถีลูกในการรับของผู้รับผิดพลาดได้ง่ายการเสิร์ฟลูกหมุนวิถีของลูกจะสามารถคาดคะเนได้ง่ายมากกว่าปกติเทคนิคในการเสิร์ฟมีอยู่ด้วยกันหลายวีธีแล้วแต่ใครจะใช้เทคนิคแบบไหนมาเล่น

อีกอย่างหนึ่งข้อควรคำนึงในการเสิร์ฟเนื่องจากการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในปัจจุบันนี้มีกลวิธีในการทำคะแนนมากมายการเสิร์ฟก็เป็นยุทธวิธีที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำคะแนนมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนผู้เล่นที่ดีควรให้ความสนใจต่อการฝึกเสิร์ฟลูกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนก่อนที่จะใช้การเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนได้นั้นผู้เล่นต้องฝึกความแน่นอนและความแม่นยำในการบังคับลูกให้ได้เสียก่อน

และ ตำแหน่งในการยืนเสิร์ฟลูกนั้นนักกีฬาควรยืนเสิร์ฟลูกทุกลูกในตำแหน่งที่ตนเองถนัดและฝึกฝนเป็นประจำเพราะความเคยชินจะช่วยให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงการโยนลูกบอลในการเสิร์ฟทุกครั้งนักกีฬาต้องโยนลูกบอลอย่างแม่นยำและแน่นอนทั้งในด้านความสูงของลูกบอลระยะห่างของลูกบอลกับตัวนักกีฬาเองแบบการเสิร์ฟ ผู้เล่นควรเสิร์ฟลูกในแบบที่ถนัดไม่ควรเสิร์ฟลูกพลิกแพลงหรือลูกที่ไม่แน่ใจในขณะแข่งขันเพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและอาจทำให้เสียคะแนนอีกด้วย

มารยาทการแต่งกายในกีฬาวอลเลย์บอล

ผู้เล่นทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพและเรียบร้อยตามกฎและกติกาที่เขากำหนดไม่ควรทำผิดกฎควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้ด้วยความสุภาพมีมิตรภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬาเชื่อฟังผู้ตัดสินไม่โต้แย้งผู้ตัดสินหรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสมถ้าหากว่ามีข้อสงสัยควรให้หัวหน้าทีมเป็นคนถามจึงจะเหมาะสมครกว่าหลังจากเมื่อผลการแข่งตัดสินผลแพ้ชนะออกมาแล้วและควรถามด้วยความสุภาพ ควรแสดงมารยาทที่ดี เช่นจับมือรู้จักการขอบคุณหรือกล่าวคำขอโทษเชื่อฟังปฏิบัติตามและขยันฝึกซ้อมตามที่ผู้ฝึกสอนกำหนดแสดงความเป็นมิตรต่อผู้ชมถึงแม้จะได้รับการยั่วยุ หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม.เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันทั้งหมดนี้คือมารยาทในการแข่งขัน

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายยังเสริมสร้างความคล่องแคล่วช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอีกด้วย ความอดทนเสริมสร้างระบบประสาท การประสานงานร่วมกับกล้ามเนื้อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองหนักแน่นรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยส่งเสริมจิตใจให้เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวส่งเสริมความสุขุมเยือกเย็นและรอบคอบส่งเสริมการมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและรู้จักการเข้าสังคมส่วนสนามที่แข่งจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นในการเล่นกีฬาวอลล์เลย์บอลพื้นจะต้องเรียบไม่ขรุขระเพราะอาจเป็นอันตรายกับคนเล่นได้